Prezydium Podokręgu Skoczów

Skład Prezydium Podokręgu Skoczów:

  1. Bogusław Walica – Prezes Podokręgu Skoczów
  2. Tomasz Michalak - Wiceprezes
  3. Zbigniew Wuwer - Wiceprezes
  4. Wincenty Ciupka
  5. Jan Korzonek
  6. Arkadiusz Mleczko