Historia

Na podstawie uchwały Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Bielsku-Białej w dn. 15.12.1977 r. zorganizowano zebranie założycielskie Podokręgu w Skoczowie, który oficjalnie rozpoczął działalność z dn. 01.01.1978 r. Powołano komisaryczny Zarząd w skład którego weszli następujący działacze: Emanuel Mikołajczyk- prezes, A. Buchta, C. Kubik, K.Miodoński- wiceprezesi, Bolesław Stalmach- sekretarz, oraz Jan Czylok.

Nowopowstały Podokręg skupiał 35 klubów uczestniczących w rozgrywkach B, C klasy seniorów, juniorów i trampkarzy. Utworzony został Wydział Sędziowski w składzie: K. Miodoński, Jurand Łukaszewicz - zastępca, Henryk Pawlak- sekretarz, oraz członkowie: Otton Szpara, Henryk Wnuk, Henryk Pisarek, Kazimierz Bisztyga, Karol Kaleta. Od sezonu 1982/1983 Podokręg prowadził również rozgrywki klasy A seniorów.

W 1984r wybrano nowy Zarząd, prezesem którego został ponownie E. Mikołajczyk, a w skład Zarządu weszli: S. Cieciura, J. Zamarski, J. Pokral, K. Kopiasz- wiceprezesi, B. Stalmach- sekretarz, oraz członkowie - J.Czylok, A. Farana i G. Szyper. W 1986r z funkcji prezesa zrezygnował E. Mikołajczyk, którego zastąpił Jerzy Zamarski, który pełnił funkcje do 1990r, a po jego rezygnacji prezesem został Józef Kopiec. Kolejne wybory przeprowadzone w latach 1995 r. i 2000 r. nie przyniosły zmian na stanowisku prezesa, a składu Zarządu stanowiły następujące osoby: J. Bisztyga, J. Czylok, K. Szeląg, G. Śliwka, B. Walica, Z. Wawrzyczek, A. Zając.

W 2004r na prezesa Podokręgu wybrany został Bogusław Walica, pełniący tę funkcje nadal, a po Walnym Zebraniu w dniu 01.04.2016 r. skład Zarządu przedstawia się następująco: Bogusław Walica - prezes, Tomasz Michalak - wiceprezes, Zbigniew Wuwer - wiceprezes, Wincenty Ciupka, Jan Kajsztura, Jan Korzonek, Przemysław Meissner, Arkadiusz Mleczko – członkowie.

Honorowym Prezesem Podokręgu jest Emanuel Mikołajczyk.

Powołano przewodniczących Wydziałów i Kolegium w osobach: Zenon Wawrzyczek - Wydział Gier i Dyscypliny, Przemysław Meissner - Wydział Szkolenia, Józef Mazur - Kolegium Sędziów.