Kolegium sędziów

WYKAZ KLUBÓW ROZLICZANYCH PRZEZ ŚL.ZPN

13/08/2020 19:24

Wykaz klubów Podokręgu Skoczów rozliczających sędziów na podstawie Extranetu przez Śl.ZPN - Jesień 2020 r.