Komunikaty

KOMUNIKAT PODOKRĘGU SKOCZÓW NR 13/2020

31/10/2020 07:36

Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem nr 13/2020 z dnia 30.10.2020 r. Podokręgu Skoczów


I Sprawy Prezydium Podokręgu

II Sprawy Komisji Rozgrywek i Komisji Dyscypliny

1. Upomnienie

2. Nagana

3. Kary dyscyplinarne

4. Weryfikacja zawodów