Pobierz
Druk - badania
Pobierz
Unifikacja PZPN
Pobierz
Wyrok - NSA
Pobierz
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej.
Pobierz
Przepisy Gry wydanie - 2020-21 r..pdf
Pobierz
Konto bankowe KS Skoczów.
Pobierz
Tabela ekwiwalentów sędziowskich od 01.01.2021 roku.
Pobierz
Kwoty do rachunków KS Skoczów 2021 r..pdf
Pobierz
Uchwała dot. sędziów KS Śl.ZPN.
Pobierz
Uchwała dot. ekwiwalentów za turnieje.
Pobierz
Unifikacja
Pobierz
Uchwała - Licencje trenerskie
Pobierz
Sprawozdanie z zawodów
Pobierz
Podręcznik użytkowania extranetu
Pobierz
Proces uprawniania w module klubowym
Pobierz
Proces zmiany terminu spotkania w module klubowym
Pobierz
Zalecenia dla organizatorów meczów piłkarskich
Pobierz
Oświadczenie klubu dotyczące deklaracji gry amatora
Pobierz
Regulamin ramowy - Śl.ZPN 2020/2021
Pobierz
Regulamin rozgrywek - Podokręg Skoczów 2020/2021
Pobierz
Regulamin Pucharu Polski - Śl.ZPN 2020/2021
Pobierz
Aneks nr 1 do Regulaminu rozgrywek - Podokręg Skoczów 2020/2021
Pobierz
Załącznik nr 2 do Regulaminu ramowego dot. awansów i spadków - Śl.ZPN 2020/2021
Pobierz
Regulamin rozgrywek żaków - Podokręg Skoczów 2020/2021
Pobierz
Regulamin rozgrywek orlików - Podokręg Skoczów 2020/2021
Pobierz
Ogólne zasady odznaczeń PZPN
Pobierz
Ogólne zasady odznaczeń ŚL.ZPN
Pobierz
Wniosek o nadanie odznaki honorowej Śl.ZPN
Pobierz
Wniosek za zasługi dla sportu
Pobierz
Wniosek o nadanie dużej diamentowej odznaki PZPN
Pobierz
Wniosek o nadanie małej diamentowej odznaki PZPN
Pobierz
Wniosek o nadanie tytułu sędziego honorowego
Pobierz
Wniosek o nadanie tytułu Członka Honorowego PZPN
Pobierz
Wniosek o nadanie medalu za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej
Pobierz
Wniosek o nadanie odznaki honorowej PZPN- osoba fizyczna
Pobierz
Wniosek o nadanie odznaki honorowej PZPN- klub sportowy
Pobierz
Regulamin dyscyplinarny - Śl.ZPN 2020/2021